# Photo Name Grade
NO.
4

Haylee Hunter

Freshman
NO.
5

Cali Cott

8th
NO.
9

Emily Wagner

Sophomore
NO.
13

Emma Craig

Freshman
NO.
14

Jasmine Adkins

Freshman
NO.
15

Brianna Valadao

Freshman
NO.
19

Athena Salcedo

Sophomore
NO.
20

Savannah Howard

Freshman
NO.
23

Julia Gorski

Sophomore
NO.
27

Grace Hoekstra

Freshman
NO.
30

Abi Newlin

Junior
NO.
37

Audrey Cochran

Freshman
NO.
42

Cassidy Reese

8th
NO.
45

Olivia Reenstra

8th
NO.
48

Madison Hasty

Junior
NO.
54

Olivia Ray

Sophomore